Thạc sĩ ngành “Logistics và Vận tải quốc tế” do Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM phối hợp với Trường Đại học Solent Vương quốc Anh thực hiện. Trường ĐH Solent Vương Quốc Anh cung cấp toàn bộ chương trình, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tiếp nhận và vận hành đào tạo tại Việt Nam (1 năm), sau khi tốt nghiệp học viên nhận bằng Thạc sĩ Anh Quốc. Chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam thẩm định cấp phép thực hiện, tính thời điểm hiện tại đây là chương trình đầu tiên đào tạo thạc sĩ ngành Logistics tại Việt Nam.

Học viên được TS. Thuyền Trưởng. Nguyễn Phước Quý Phong (Giám đốc Trung tâm Nhân lực và Huấn luyện Hàng hải Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM) hướng dẫn chuyên môn tại Doanh nghiệp

Bên cạnh các nội dung học tập trên lớp, chương trình còn tạo điều kiện để các anh chị học viên có cơ hội tiếp cận kiến thức thực tế tại doanh nghiệp. Vừa qua, các học viên đã được giảng viên hướng dẫn tham quan học tập thực tế tại Công ty CJ – Gemadept Logistics (CJ Gemadept Logistics là sự hợp tác chiến lược của CJ Logistics và Gemadept nhằm trở thành doanh nghiệp logistics lớn mạnh hàng đầu khu vực).

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông IEC

Facebook Comments
SHARE