I. HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

Học bổng 2 năm đầu tại Việt Nam

TT Học bổng Giá trị/suất

Số suất

Ghi chú
1 Tài năng đặc biệt 100% học phí 2 năm đầu tại Việt Nam 1 suất Đạt IELTS 8.0 trở lên, viết bài luận (ưu tiên ghi danh sớm)
2 Thủ khoa 50% học phí 2 năm đầu tại Việt Nam 1 suất Điểm lớp 12 từ 8.0 trở lên, điểm thi 3 môn 25.5 điểm trở lên, IELTS 6.0 trở lên (ưu tiên IELTS cao)
3 Á khoa 25% học phí 2 năm đầu tại Việt Nam 1 suất Điểm lớp 12 từ 8.0 trở lên, điểm thi 3 môn 24 điểm trở lên, IELTS 5.5 trở lên (ưu tiên IELTS cao)
4 Đồng hành 10 triệu đồng 5 suất Điểm lớp 12 từ 8.0 trở lên, điểm thi 3 môn 24 điểm trở lên (ưu tiên điểm thi cao)
5 Học sinh Trường chuyên 10 triệu đồng 10 suất Học sinh các Trường chuyên cấp tỉnh đạt điểm lớp 12 từ 8.0 (ưu tiên ghi danh sớm)
6 Học sinh giỏi 10 triệu đồng 5 suất Học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên, tính 3 năm THPT (ưu tiên ghi danh sớm)
Ghi chú: Sinh viên chỉ được nhận 1 học bổng có giá trị cao nhất

 

Học bổng 2 năm cuối tại ĐH Tongmyong (Ngành Quản lý Cảng và Logistics)

TT IELTS Học bổng được hưởng Số suất Học phí còn lại
1 5.5 30% học phí Không giới hạn 70%, tương đương 76 triệu đồng
2 6.0 40% học phí Không giới hạn 60%, tương đương 65 triệu đồng
3 7.0 60% học phí Không giới hạn 40%, tương đương 44 triệu đồng
4 8.0 100% học phí Không giới hạn 0%, 0 đồng
Ghi chú: Học phí theo quy định của Đại học Tongmyong Hàn Quốc, tham khảo mức học phí gốc hiện tại 5,635,200 KRW/năm tương đương 108 triệu đồng/năm, học phí có thể điều chỉnh tăng vài %/năm.

 

Học bổng 2 năm cuối tại Đại học Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc (ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)

TT Học bổng Số suất Điều kiện Giá trị học bổng Học phí còn lại
Học bổng loại I (xét từ cao xuống thấp, 60% từ GPA40% từ IELTS)
1 Hạng C 2 IELTS tối thiểu 6.0 25% học phí 75%, tương đương 97.5 triệu đồng
2 Hạng B 1 IELTS tối thiểu 6.0 50% học phí 50%, tương đương 65 triệu đồng
3 Hạng A 1 IELTS tối thiểu 6.0 100% học phí 0%, tương đương 0 đồng
Học bổng loại II (ưu tiên sinh viên đạt IELTS trước, tính thời gian còn hạn)
1 Hạng C 4 IELTS 7.0, GPA ≥ 3.5 25% học phí 97.5 triệu đồng
2 Hạng B 2 IELTS 7.5, GPA ≥ 3.5 50% học phí 65 triệu đồng
3 Hạng A 2 IELTS 8.0, GPA ≥ 3.5 100% học phí 0 đồng
Ghi chú: Học phí theo quy định của Đại học Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc, tham khảo mức học phí gốc hiện tại 6,744,000 KRW/năm tương đương 130 triệu đồng/năm, học phí có thể điều chỉnh tăng vài %/năm.

 

II. HỌC BỔNG THẠC SĨ

Logistics và Vận tải quốc tế

TT Học bổng Giá trị/suất Số suất Ghi chú
1. Tài năng đặc biệt 95 triệu đồng 1 suất Đạt IELTS 8.0 trở lên,

(ưu tiên ghi danh sớm)

2. Vinh danh 60 triệu đồng 1 suất Đạt IETLS 7.0 trở lên,

(ưu tiên ghi danh sớm)

3. Đồng hành cùng cựu sinh viên Viện IEC 30 triệu đồng 4 suất Ưu tiên học viên ghi danh sớm
4. Đồng hành cùng cựu sinh viên Trường ĐH GTVT TP.HCM 20 triệu đồng 3 suất Ưu tiên học viên ghi danh sớm

5.

Ưu đãi ghi danh 15 triệu đồng 5 suất Ưu tiên học viên ghi danh sớm
Ghi chú: Học viên chỉ được nhận 1 học bổng/ưu đãi có giá trị cao nhất
Facebook Comments
SHARE