Thành công xuất siêu gần 13,5 Tỷ USD là một điểm cộng từ đầu năm đến nay, dịch bệnh Covid-19 đã làm cho hoạt động xuất nhập khẩu gặp rất nhiều khó khăn. Export super also mang lại những tác động tích cực nhiều mặt về kinh tế vĩ mô. Dự trữ ngoại hối ổn định đã góp phần ổn định giá tỷ lệ, tạo niềm tin thị trường cho doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất. Đặc biệt, trong tích lũy tài sản điều kiện và cuối cùng được sử dụng trong nước còn yếu so với sản xuất như hiện nay thì tăng xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu sẽ có tác dụng kích hoạt, tức là sản xuất thích hợp nước.

Theo con số của Tổng cục Hải quan bố trí chiều 14/9, trong tháng 8, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 50,4 Tỷ USD, trong đó, giá trị xuất khẩu đạt 27,7 Tỷ USD, tăng 11,4% và giá trị nhập khẩu đạt 22,7 tỷ USD, tăng 2,8% so với tháng trước.

Với sự khởi đầu trong tháng 8, giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm đạt 336,92 Tỷ USD; in that the total value output đạt 175,36 Tỷ USD, tăng 2,3% và giá trị nhập khẩu đạt 161,9 Tỷ USD, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2019.

To support for active output password, new here, Bộ Công Thương đã công bố Danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2019. Danh sách được tổng hợp và công bố trên cơ sở lựa chọn và xuất đề xuất của các cơ quan chủ quan, được chọn trên các cơ sở của Bộ Công Thương quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong lĩnh vực quản lý, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường … This is a activity all all need to support the business nghiep Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường, đặc biệt là khi Việt Nam has been join into a series of the Association of trade the character song và đa phương.

Từ nay đến cuối năm, để duy trì những kết quả đạt được, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đôn đốc, tổng hợp Kế hoạch thực hiện hiệp định EVFTA của các Bộ, ngành, địa phương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Văn phòng Chính phủ theo dõi, triển khai các kế hoạch này. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các cam kết trong lĩnh vực thương mại hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, phương pháp cam kết cắt giảm / xóa bỏ hàng hóa nhập khẩu và kết nối cam về tiếp cận thị trường của Hiệp định EVFTA để nâng cao sự hiểu biết của người dân và doanh nghiệp về các cam kết của Hiệp định.

Ngoài ra, triển khai xây dựng Kế hoạch hoạt động nâng cao trình độ thương mại giai đoạn 2020-2025 góp phần phát triển xuất khẩu trong bối cảnh thực thi EVFTA, CPTPP và hiệp hội thương mại tự do với mục tiêu, select filter a number of the row of same other row with NL, còn dư địa phát triển tại thị trường nước đối tác đã ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam. Tăng cường khai thác các hình thức xúc tiến thương mại áp dụng các công cụ trực tuyến để duy trì thị trường, hệ thống với các đối tác, hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng tìm thấy bạn đưa ra những mặt hàng nông sản, yếu tố hàng hóa, sản phẩm phòng chống dịch.

Nguồn: Báo Công thương

Facebook Comments
SHARE