Vận tải bằng đường hàng không

VẬN TẢI BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

Ưu: Tốc độ cao, thời gian vận chuyển nhanh

Nhược: Chi phí cao

Loại hàng hóa thích hợp: Hàng quý hiếm, giá trị cao; khối lượng nhỏ; cự ly vận chuyển dài


Vận tải bằng đường biển

VẬN TẢI BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

Ưu: Chi phí thấp

Nhược: Tốc độ chậm, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên

Loại hàng hóa thích hợp: Khối lượng lớn; cự ly dài nhưng không đồi hỏi thời gian giao hàng nhanh chóng


Vận tải bằng đường sắt

VẬN TẢI BẰNG ĐƯỜNG SẮT

Ưu: Thời gian vận chuyển trung bình, ít thay đổi; khả năng thông hành lớn

Nhược: Hoạt động trên đường ray có sẵn, tuyến đường cô định và không linh hoạt

Loại hàng hóa thích hợp: Khối lượng lớn; cự ly trung bình và dài

VẬN TẢI BẰNG ĐƯỜNG Ô TÔ

Ưu: Linh hoạt, tính cơ động cao, tốc độ và chi phí vận chuyển trung bình

Nhược: Cước vận tải cao, tốn nhiều nhiên liệu, gây ô nhiễm môi trường

Loại hàng hóa thích hợp: Khối lượng nhỏ và trung bình, cự ly ngắn và trung bình

duhoclogistics.com

Facebook Comments
SHARE