Ngày 13/5/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam quyết định phê duyệt chương trình Liên kết đào tạo Thạc sĩ “Logistics và Vận tải quốc tế” do Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM liên kết cùng Trường ĐH Solent Vương quốc Anh thực hiện. Toàn bộ chương trình học 100% Tiếng Anh theo khung của Trường Đại học Solent Vương quốc Anh. Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM sẽ tổ chức đào tạo 1 năm hoàn toàn tại Việt Nam, Trường Đại học Solent kiểm soát và cấp bằng thạc sĩ.

Hiện nay, khoảng 90% hàng hóa của thế giới được vận chuyển bằng đường biển, biến hoạt động Logistics và Vận tải quốc tế trở thành một phần quan trọng của thương mại thế giới. Chương trình Thạc sĩ “Logistics và Vận tải quốc tế” của Đại học Solent sẽ giúp học viên phát triển các kỹ năng và kiến thức quan trọng, cần thiết để tiếp cận vào ngành công nghiệp đầy thú vị và toàn cầu này. Khi ngành vận tải phát triển, hướng đến cách tiếp cận logistics tích hợp, đa phương tiện thì các kiến thức ngày càng trở nên quan trọng cho các nhà quản lý vận tải, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng quốc tế.

Nội dung các môn học được thiết kế, trang bị cho các học viên những kỹ năng và kiến thức để lãnh đạo, quản lý hoạt động của phòng, doanh nghiệp:

+ Quản lý hàng hải: Môn học này mở rộng các đối tượng bổ sung của Quản lý Chiến lược và Kinh tế trong bối cảnh các tổ chức hàng hải, logistics và môi trường thị trường rộng lớn.

+ Luật hàng hải quốc tế: Môn học này tạo cơ hội cho học viên đánh giá nghiêm túc sự phát triển, mục tiêu và ứng dụng của Luật Hàng hải Quốc tế.

+ Hoạt động hàng hải và vận chuyển: Môn học này hướng đến việc cung cấp một chương trình nghiên cứu chuyên sâu cao để đánh giá các yêu cầu cụ thể đối với các tàu khác nhau và các yếu tố ảnh hưởng đến các tuyến đường thương mại và thúc đẩy thị trường.

+ Kinh tế Thương mại Quốc tế và Vận chuyển: Môn học này giữ chìa khóa cho các nghiên cứu về quản lý hàng hải quốc tế.

+ Phương pháp Nghiên cứu và Đề xuất: Môn học mang đến cơ hội phát triển và thực hiện nghiên cứu được áp dụng cho một khu vực có liên quan đến chương trình học tập và trong một lĩnh vực thú vị cá nhân cho học viên và cũng có liên quan đến sự nghiệp tương lai của học viên.

+ Quản lý chuỗi cung ứng: Môn học này tập trung vào chuỗi cung ứng toàn cầu và mạng lưới logistics, vai trò của ngành vận chuyển trong mạng lưới này.

+ Quản lý rủi ro: Môn học này hướng đến việc cung cấp cho học viên hiểu biết thực tiễn về mục tiêu và các nguyên tắc đánh giá rủi ro và hướng dẫn quá trình quản lý rủi ro.

+ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ: Các chuyên gia hàng hải cần có kỹ năng nhận diện và phân tích các vấn đề để dẫn dắt những thay đổi trong chính sách hoặc thực tiễn. Bạn sẽ phát triển các kỹ năng này bằng cách xác định, lập kế hoạch và triển khai nghiên cứu trong đề tài bạn chọn, phân tích và phát triển các ý tưởng mới.

Ngoài chương trình học trên lớp, học viên được tổ chức đi tham quan học tập kiến thức thực tế tại doanh nghiệp, đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm giúp học viên cũng cố kiến thức và có cái nhìn thực tế vào công việc.


Chi tiết khóa học liên hệ tư vấn:
Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM
Hotline/Zalo: 0906681588
Link đăng ký tư vấn: http://bit.ly/msc_logistics_gtvt

Facebook Comments
SHARE