Chi tiết Học phí – Học bổng ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng – Hệ Liên kết quốc tế (2+2), chi phí sinh hoạt KTX, Lệ phí visa vé máy bay, chương trình tăng cường Tiếng Anh:

Học phí và các chi phí khác của chương trình cử nhân Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng:

TT Nội dung  Chi phí (VNĐ) Ghi chú
1. Học phí chuyên ngành tại Việt Nam 23 triệu đồng/kỳ Tổng cộng 6 kỳ
2. Tài liệu học tập chuyên ngành tại Việt Nam 5 triệu đồng Trọn gói 2 năm
3. Học phí tăng cường Tiếng Anh Khoảng 8 triệu đồng/tháng Chỉ dành cho sinh viên chưa đạt IELTS 5.5, có 4 cấp độ: 2-4-6-8-10 tháng
4. Lệ phí Visa + Vé máy bay Khoảng 23 triệu Thay đổi theo thực tế
5. Học phí chuyên ngành tại ĐH KMOU (tham khảo mức hiện tại) 62 triệu/kỳ Tổng cộng 4 kỳ.
Có thể điều chỉnh theo quy định của Đại học Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc
6. Chi phí ký túc xá (gồm ăn các bữa chính) Từ 5.5 – 7 triệu/tháng Theo quy định đối tác

Học bổng chương trình cử nhân Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại ĐH KMOU: 25% – 50% – 100% học phí dựa vào IELTS, điểm học tập (ĐH KMOU sẽ xét theo từng học kì)

Học bổng tại Việt Nam

TT Học bổng Giá trị Số suất Ghi chú
1 TÀI NĂNG ĐẶC BIỆT 100% học phí không giới hạn Trường ĐH GTVT TP. HCM sẽ xét vào đầu học kì I
2 VINH DANH Trường ĐH GTVT TP. HCM sẽ xét vào đầu học kì I
– THỦ KHOA 20.000.000 VNĐ Trường ĐH GTVT TP. HCM sẽ xét vào đầu học kì I
– Á KHOA 1 15.000.000 VNĐ 1 Trường ĐH GTVT TP. HCM sẽ xét vào đầu học kì I
– Á KHOA 2 10.000.000 VNĐ 1 Trường ĐH GTVT TP. HCM sẽ xét vào đầu học kì I
3 TÀI NĂNG IELTS Trường ĐH GTVT TP. HCM sẽ xét vào đầu học kì I
– TÀI NĂNG IELTS 1 15.000.000 1 Trường ĐH GTVT TP. HCM sẽ xét vào đầu học kì I
– TÀI NĂNG IELTS 2 10.000.000 1 Trường ĐH GTVT TP. HCM sẽ xét vào đầu học kì I
– TÀI NĂNG IELTS 3 5.000.000 1 Trường ĐH GTVT TP. HCM sẽ xét vào đầu học kì I

Xem thêm: Thông tin chương trình Cử nhân Quốc tế ngành Logistics

Facebook Comments
SHARE