Vui lònh xem thông báo tại link sau:

Thông báo tuyển thẳng và cấp học bổng 30 triệu đồng cho học sinh các trường chuyên nhập học Ngành Quản lý Cảng và Logistics 2018

Mẫu đơn xin học bổng: Tải tại đây

Kèm thông báo tuyển sinh: Số 02/TB-IEC ngày 12/03/2018 Vv Tuyển sinh năm 2018 Hệ Đại học chính quy chương trình Liên kết Đào tạo với nước ngoài.

Facebook Comments
SHARE