Điểm qua các Trường đào tạo ngành Logistics tốt hiện nay tại TP.HCM, xếp hạng dựa trên một cuộc khảo sát gần đây:

A. TRƯỜNG ĐẠI HỌC

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
Trực thuộc Bộ Giao thông vận tải (có cơ sở chính tại Quận Bình Thạnh)
Website: https://ut.edu.vn/

Giới thiệu:
Trường hình thành từ năm 1988, là trường đại học đào tào đa ngành lớn nhất khu vực phía Nam về lĩnh vực giao thông vận tải, trường đầu tiên của cả nước đào tạo ngành/chuyên ngành Logistics được cộng đồng đánh giá là trường đào tạo Logistics tốt nhất hiện nay. Các ngành/chuyên ngành có đào tạo Logistics tại trường:

Đại học:
– Ngành Kinh tế vận tải, Ngành Khai thác vận tải, Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (chương trình đào tạo đại trà)
Ngành Kinh tế vận tải, Ngành Khai thác vận tải chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải Đa phương thức (chương trình đào tạo chất lượng cao)
– Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Liên kết kết quốc), ngành Quản lý Cảng và Logistics (Liên kết quốc tế)

Thạc sĩ, Tiến sĩ: Ngành Logistics và Vận tải quốc tế (Thạc sĩ Liên kết cấp bằng ĐH Solent Vương quốc Anh), ngành Tổ chức và quản lý vận tải (Thạc sỹ và Tiến sĩ trong nước)

II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
Trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM
Website: https://hcmiu.edu.vn/
Giới thiệu:
Là thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào tháng 12 năm 2003. Đây là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác đào tạo giảng dạy và nghiên cứu. Ngành và chuyên ngành Logistics đào tạo:
Đại học 
– Ngành Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành kinh doanh quốc tế)
– Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

– Ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

Thạc sĩ, Tiến sĩ: Quản trị kinh doanh

III. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ 2
Website: http://www.ftu.edu.vn/

Giới thiệu:
Là cơ sở đào tạo các chuyên ngành thương mại quốc tế ở phía Nam của trường Đại học Ngoại Thương.Trường được thành lập vào năm 1993, trụ sở tại quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngành và chuyên ngành Logistics đào tạo:

Đại học
– Ngành Kinh tế, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Kinh doanh quốc tế
– Cử nhân kinh doanh (Liên kết quốc tế), Quản trị Marketing (Liên kết quốc tế)
Thạc sĩ, Tiến sĩ: Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ, Tiến sĩ), Kinh tế quốc tế (Thạc sĩ, Tiến sĩ), Quản trị kinh doanh (Liên kết quốc tế)

IV. TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ RMIT VIỆT NAM
Website: https://www.rmit.edu.vn/vi 
Giới thiệu:
Là chi nhánh tại châu Á của Đại học RMIT (Melbourne, Úc). Trường giảng dạy nhiều chương trình từ quản trị đến kỹ thuật, đồng thời tổ chức hàng loạt hoạt động ngoại khóa ấn tượng nhằm khuyến khích sinh viên mở rộng phạm vi hiểu biết của bản thân. Ngành và chuyên ngành Logistics đào tạo:
Đại học 
– Quản lý Chuỗi cung ứng và Logistics, Kinh doanh Quốc tế

Thạc sĩ, Tiến sĩ: Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ), Kinh doanh quốc tế (Thạc sĩ), Thương mại toàn cầu (Thạc sĩ), Kinh doanh (Tiến sĩ)

V. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
Trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM
Website: https://www.hcmut.edu.vn/vi

Giới thiệu:
Là trường đại học kỹ thuật đầu ngành tại miền Nam Việt Nam, đồng thời là trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ngành và chuyên ngành Logistics đào tạo:

Đại học
– Ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng), Ngành Quản lý Công nghiệp (chương trình đại trà)
– Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng, Ngành Quản lý Công nghiệp (chương trình chất lượng cao)
– Quản trị Kinh doanh (chương trình chuyển tiếp quốc tế)

Thạc sĩ, Tiến sĩ: Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ, Tiến sĩ)

B. TRƯỜNG CAO ĐẲNG

I. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI TP.HCM
Website: https://cofer.edu.vn/
Giới thiệu:
Phát triển từ Trường Trung học Vật tư từ những năm 1970. Trường Cao Đẳng Kinh tế đối ngoại cung cấp rất nhiều khóa Cao đẳng và trung cấp về Logistics. Ngành và chuyên ngành Logistics đào tạo:
Cao đẳng/Trung cấp 
– Quản trị kinh doanh, Marketing Thương mại, Logistics, Kinh doanh Xuất nhập khẩu, Kinh doanh Thương mại điện tử (Cao đẳng)
Admin sẽ tiếp tục cập nhật, ….
Facebook Comments
SHARE