Logistics là ngành học “hót nhất” trong tương lai. Vậy, Logistics là gì? Được đào tạo thế nào? Tốt nghiệp làm việc ở đâu?

>> Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh Xét tuyển Học bạ 80 sinh viên ngành Quản lý Cảng và Logistics, Chương trình Đào tạo Logistics chuẩn quốc tế – Cấp bằng Đại học Tongmyong Hàn Quốc.

Logistics là gì?

Logistics là một phần của chuỗi cung ứng bao gồm việc hoạch định, thực hiện, kiểm soát việc vận chuyển và dự trữ hiệu quả hàng hóa, dịch vụ cũng như những thông tin liên quan từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Cụ thể, để đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, thì cần phải qua các hoạt động như: đóng gói, dán nhãn sản phẩm; lưu kho, dịch vụ kho hàng, xếp dỡ, vận chuyển, giao nhận vận tải quốc tế cho hàng hóa (nếu liên quan đền hàng hóa ngoại thương), phân phối hàng hóa và nhận những thông tin feedback về hàng hóa của mình từ người tiêu thụ,… Tất cả các dịch vụ, các hoạt động đó đều được gọi là dịch vụ Logistics.

Logistics được đào tạo thế nào?

Theo học ngành Logistics, sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về khoa học quản lý, kinh tế – kĩ thuật liên quan đến kinh doanh dịch vụ logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Có kiến thức chuyên sâu về xây dựng quy trình công nghệ, kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ logistics và quản lý chuỗi cung ứng;

Kiến thức chuyên sâu về tổ chức và quản lý điều hành vận tải, quản lý kho và trung tâm phân phối, tổ chức giao dịch thương mại (trong nước và quốc tế) và tổ chức quá trình cung ứng;

Có phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích đánh giá và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động logistics và chuỗi cung ứng; Có hiểu biết thực tế về hoạt động tổ chức quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh dịch vụ logistics và tổ chức chuỗi cung ứng.

Kỹ năng nghề nghiệp:

  • Nghiên cứu thị trường, phân tích xây dựng phương án kinh doanh dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng; Xây dựng quy trình công nghệ, quản lý nghiệp vụ và tổ chức điều hành quá trình dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng, gồm: tổ chức điều hành vận tải, quản lý nghiệp vụ kho hàng và trung tâm phân phối, tổ chức dịch vụ giao dịch thương mại và các dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong chuỗi cung ứng;
  • Phân tích đánh giá, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hệ thống dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng;
  • Phát hiện, phân tích và phản biện những vấn đề về kinh tế- kỹ thuật liên quan đến quản lý và tổ chức điều hành hệ thống kinh doanh dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng; Có kỹ năng trình bày, giao tiếp nghề nghiệp, làm việc và lãnh đạo nhóm trong môi trường đa ngành, đa lĩnh vực.

Tốt nghiệp làm việc ở đâu?

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Logistics có thể làm việc tại các công ty vận tải và giao nhận, công ty dịch vụ logistics, kho hàng và trung tâm phân phối, trung tâm logistics, các phòng ban chuyên môn thuộc cơ quan quản lý nhà nước về giao thông vận tải, dịch vụ logistics, giảng dạy và nghiên cứu chuyên môn tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu.

Các vị trí làm việc?

Quản lý và khai thác Cảng, thủ tục hải quan xuất nhập khẩu, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích hoạt động logistics của doanh nghiệp, quản lý chuỗi cung ứng quốc tế, giám đốc điều hành, …

Nguồn: Báo Dân Trí

Facebook Comments
SHARE