A. Thạc sĩ ngành Logistics và Vận tải quốc tế – Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM 

– Bằng Thạc sĩ Logistics và Vận tải quốc tế (Master of International Shipping and Logistics) của Trường Đại học Solent Vương Quốc Anh

– Chương trình đào tạo Thạc sĩ “Logistics và Vận tải quốc tế” được thực hiện theo chương trình của Trường Đại học Solent Anh Quốc cung cấp, vận hành hoàn toàn tại Trường ĐH Giao thông vận tải Tp. HCM.

– Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh.

– Thời gian đào tạo chuyên ngành (bao gồm luận văn tốt nghiệp): 1 năm

– Học phí: 190 triệu/toàn khóa
+ Học bổng xuất sắc: 95 triệu cho học viên đạt IELTS 7.0 (1 suất)
+ Học bổng tài năng: 60 triệu cho học viên đạt IELTS 6.5 (2 suất)
+ Học bổng đồng hành: 20 triệu cho học viên ghi danh trước 20/4 (không giới hạn)

– Địa chỉ học tập: Viện Đào đạo và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

B. Thạc sĩ Vận tải và Logistics (MSc in Transportation and Logistics) – chuyên ngành Quản Trị Chuỗi Cung Ứng, Vận Tải Đa Phương Thức, Trường Đại học Khoa học và Công Nghệ Malaysia (MUST)

– Bằng Thạc sĩ chuyên ngành Logistics và Vận tải Đa Phương Thức (Master of Science in Transportation and Logistics).

– Chương trình Thạc sĩ Vận tải và Logistics (MSc in Transportation and Logistics) của Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST) là kết quả kế thừa và cải tiến chương trình từ MIT Hoa Kỳ, được tổ chức theo mô hình Hybrid Learning.

– Thời gian: 1.5 năm

– Học phí: 6,000 USD

– Phí đăng ký: 200 USD

– Phí sử dụng hệ thống trực tuyến: 150 USD

– Chi phí hỗ trợ tiếng Anh và hướng dẫn nghiên cứu là tùy chọn.

C. Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh chuyên ngành Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng phối hợp VILAS liên kết đào tạo. 

– Thời gian: 1.5 năm

– Văn  bằng: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (MBA in Logistics & Supply Chain Management)

– Học phí: 6.000 USD

– Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

D. Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Chuỗi cung ứng – MSCM, Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG) 

Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG)  là dự án hợp tác giữa Bộ Ngoại Giao Pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam từ năm 1992. CFVG được quản trị bởi Phòng Thương Mại và Công Nghiệp CCI Idle Paris (Pháp) – cơ quan chủ quản của một mạng lưới các Trường kinh doanh xuất sắc tại Châu Âu.

– Khác với chương trình MBA tập trung vào quản trị, chương trình Thạc sỹ chuyên ngành (specialized master) tập trung vào đào tạo kiến thức chuyên sâu của lĩnh vực cung ứng.

– Chương trình Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Chuỗi cung ứng tại CFVG được giảng dạy và cấp bằng có giá trị quốc tế bởi trường IAE Paris | Paris Sorbonne University và đạt kiểm định EQUIS – AACSB – AMBA.

– Thời gian: 12 tháng của các chương trình, 3 tuần học tại Paris- Pháp.

– Lệ phí tuyển sinh: 1,050,000 VNĐ, không hoàn lại

– Học phí: 250,800,000 VNĐ: Được trả thành 4 kỳ trong 2 năm

+ Có thể thay đổi theo tỷ giá
+ Học phí không bao gồm phí đăng ký cho đối tác Pháp: 500€ – 650€
+ Học phí không bao gồm chi phí chuyến thực tập bắt buộc 01 tuần tại Paris

Nguồn: Tổng hợp

Facebook Comments
SHARE