Danh sách các Trường Công lập đào tạo ngành Logistics tốt tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM


Cơ sở chính tại Quận Bình Thạnh – TP.HCM

Giới thiệu:
Trường thành lập năm 1988, là trường công lập đa ngành lớn khu vực phía Nam về lĩnh vực giao thông vận tải (trong đó có ngành Logistics), là trường đầu tiên của cả nước đào tạo ngành Logistics. Trường trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải.
Chuyên ngành có đào tạo Logistics thuộc các chương trình tại trường:
Hệ đại học
*Chương trình đào tạo đại trà
– Ngành Khai thác vận tải: Chuyên ngành Quản trị Logistics & Vận tải đa phương thức
– Ngành Khoa học Hàng hải: Chuyên ngành Quản lý Cảng & Logistics
*Chương trình đào tạo chất lượng cao
– Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng: Chuyên ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng
– Ngành Khai thác vận tải: Chuyên ngành Quản trị Logistics & Vận tải đa phương thức
Ngành Khoa học Hàng hải: Chuyên ngành Quản lý Cảng & Logistics
* Chương trình Hoàn toàn tiếng Anh: 
 Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng: Chuyên ngành: Quản trị Logistics & Vận tải đa phương thức
*Chương trình liên kết đào tạo quốc tế
Ngành: Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng (Liên kết đào tạo với Đại học Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc)
Ngành: Quản lý Cảng & Logistics (Liên kết đào tạo với Đại học Tongmyong Hàn Quốc)
Ngành: Quản trị – Chuyên ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng (Liên kết đào tạo với Đại học City University of Seattle) (dự kiến)
* Thạc sĩ liên kết quốc tế
– Ngành: Quản lý Cảng và Logistics

* Thạc sĩ và tiến sĩ trong nước
– Ngành: Tổ chức và quản lý vận tải

Trường Đại học Quốc tế – Đại học quốc gia TP.HCM

Trường Đại học Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM
Giới thiệu:
Là thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào tháng 12 năm 2003. Đây là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác đào tạo giảng dạy và nghiên cứu.
Ngành và chuyên ngành Logistics đào tạo:
Đại học 
– Ngành Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành kinh doanh quốc tế)
– Ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Chuyên ngành: Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng

Trường ĐH Ngoại Thương cơ sở 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh


Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới thiệu:
Là cơ sở đào tạo các chuyên ngành thương mại quốc tế ở phía Nam của trường Đại học Ngoại Thương.Trường được thành lập vào năm 1993, trụ sở tại quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngành và chuyên ngành Logistics đào tạo:
Đại học
Chương trình đào ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng:
– Chương trình Đại trà
– Chương trình Chất Lượng Cao
– Chương trình Tiên tiến
– Các chương trình Định hướng nghề nghiệp quốc tế

Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Quốc gia TP.HCM


Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM

Giới thiệu:
Là trường đại học kỹ thuật đầu ngành tại miền Nam Việt Nam, đồng thời là trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngành và chuyên ngành Logistics đào tạo:
Đại học
– Ngành Quản lý Công nghiệp
– Ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng)

Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP.HCM

Trường Cao Đẳng Kinh tế đối ngoại
Giới thiệu:
Phát triển từ Trường Trung học Vật tư từ những năm 1970. Trường Cao Đẳng Kinh tế đối ngoại cung cấp rất nhiều khóa Cao đẳng và trung cấp về Logistics
Ngành và chuyên ngành Logistics đào tạo: Cao đẳng/Trung cấp ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng.
Facebook Comments
SHARE